Sju Nycklar - Ett äventyr att leta upp föremål, öppna dörrar samtidigt som språk och minne stimuleras.

 

Datapelet för elever i särskolan och andra som behöver särskilt stöd.


Ett specialpedagogiskt program med språkträning och enkel koncentrations- och minnesträning. Sju Nycklar kan användas med tecken som stöd, avläsningsstöd och ljudstöd med speaker eller ljudeffekter.

Träna språk och närminne
.

Sju Nycklar med enkel minnesträning för barn på särskolor och förskolorBeställ Sju Nycklar här!
Sju Nycklar är ett interaktivt dataspel där du vandrar runt och öppnar dörrar, skåp, lådor.  Du tittar, gissar eller letar samtidigt som språk och minne stimuleras. Minnesträning kan göras med olika svårighetsgrad och kan även användas av vuxna.

Programmet är uppbyggt med tydliga och rena bilder som med de olika kommunikationsstöden (tecken som stöd, läppavläsning, speakerröst och ljudeffekt) stimulerar barnens fantasi, fokusering och språkutveckling.

Hitta nycklar

Programmet kan användas med enkel eller vanlig inställning.
Enkel innebär att det är lätt att hitta medan vanlig har ett slumpval som gör nycklar och föremål lite svårare att hitta.

Nytt minnesmaterial har tagits fram som tillsammans med det övriga pedagogiska materialet utvecklar och varierar minnesträningen.

Det finns memorybilder och temabilder att skriva ut och plasta in. Med dessa bilder kan man vara fler tillsammans runt datorn och göra egna spel. Bilderna finns på CD-skivan och som nedladdningsbara pdf-filer.
Ett spännande och pedagogiskt program som väcker barnets nyfikenhet och stimulerar förmågan att uppfatta, minnas och förstå.

Externa kontakter kan användas. Med Flexiboard kan hela programmet styras med alfabetet som överlägg.
.

preload preload preload