Lyssna & Gissa - språkträning för de minsta med avläsning och tecken som stöd..

Enkla övningar för små barn


Lyssna & Gissa - Enkel språkträning för de minsta med avläsning och stödtecken.
Ett interaktivt program med enkla ljudövningar anpassat för små barn med hörselskador. Programmet bygger på att lyssna på och identifiera olika ord och ljud inom temat ”Natur” och kan användas inom specialförskolan, logoped- och hörselpedagogiska verksamheten, datateken eller i hemmet. Programmet kan med fördel användas även bland andra grupper t.ex barn med invandrarbakgrund eller bland barn med sen språkutveckling.

lyssna.jpgProgrammet bygger på att lyssna på och identifiera olika ord och ljud inom temat ”Natur” och kan användas i den pedagogiska verksamheten på specialförskolan eller i hemmet.

gunilla3.jpg- Jag brukar använda programmet även till avläseträning. Äntligen ett program för barnens behov. Hoppas det blir fler.
Gunilla Elfving, förskoleverksamheten för döva och hörselskadade i Stockholms stad.Ett utmärkt komplement i det förspråkliga stadiet. Hjälper barnen vidare i inlyssnandet av ljud och för dem kända ord på ett lekfullt sätt.
Agneta Hjelm, KS-hörselklinik, barn 0-7 år.

 

preload preload preload