KenArt Media har som inriktning att producera specialpedagogiska läromedel, dataprogram för barn och elever med olika språkliga handikapp.

Lång erfarenhet av specialpedagogiska läromedel

Under alla år har KenArt Media samlat erfarenheter och kunskap om hörselskadades olika behov av stöd för att utveckla språket och en bra kommunikation med omvärlden. Dessa erfarenheter ligger till grund för de specialpedagogiska läromedel som numera finns inom bolaget och som även omfattar språkträning för andra grupper med kommunikationshinder.
Dataprogrammen från KenArt Media kan med fördel användas som språkträning bland personer med invandrarbakgrund, som läromedel för särskolan och för andra som behöver anpassad språkträning.

Under våren 2014 ombildades KenArt och Sofia Toborg är numer delägare och verksam i bolaget som designer och utvecklare av pedagogiska dataprogram.
Sofia är utbildad grundskollärare inom språk och språkutveckling och har även engelska och estetiska ämnen som specialitet. Hon har sedan sin lärarexamen 2005 arbetat både i grundskolan och förskolan och har därför god erfarenhet av språkinlärnaing, läs- och skrivinlärning samt läs och skrivsvårigheter.
.

Egen erfarenhet av hörselskador

Bosse Nilsson och Arto Taxell är anställda i företaget. Bosse är själv hörselskadad och
arbetar som marknadsförare och representant i Sverige.
Arto har mångårig erfarenhet med arbete bland hörselskadade, bl.a. som musikpedagog
och har utvecklat metoder för att hörselskadade ungdomar ska kunna spela olika musikinstrument, ensamma eller tillsammans.

Stöds av SPSM

Kenneth Toborg

Kenneth Toborg är sedan år 2000 producent inom KenArt Media som i olika omgångar haft projektstöd från SPSM för att utveckla dataprogrammen. För närvarande pågår en förstudie med målsättning att konvertera företagets program för användning på moderna plattformar, iPad, Android och Windows appar

KenArt Media HB
org.nr: 91 65 00 – 7239
Lodjurets gata 296
136 64 Haninge
Tel. 070-588 98 40
epost: info@kenart.se

 
preload preload preload