TECKEN – SIGN

Dataprogrammet för Dig som arbetar med stödtecken, Tecken Som Stöd – TSS och/eller teckenspråk på svenska eller engelska.

Stödtecken för alla som behöver
.

Kan Tecken & I Can Sign - öva och identifiera olika stödtecken och fraser på teckenspråk.Träna vardagliga stödtecken eller öva bokstavering med handalfabetet.
I programmet tittar du på teckenvideor med teckenstöd eller sekvenser med bokstavering som du ska försöka matcha mot ett ljud, en bild, en avläsningsvideo eller en text, ungefär som ett memoryspel.

Stödtecken mot bokstavering

Videosekvenserna kan spelas upp i slow motion för att underlätta. Blir det för svårt kan du med piltangenterna titta på ordet, bokstav för bokstav med handalfabetet. Du kan också analysera stödtecken mot bokstavering på handalfabetet eller tvärt om.

Tecken som stöd för särskolor

Kan Tecken rekommenderar vi som tränings- program för hörselskadade och döva barn och speciellt för barn med cochleaimplantat (CI).
Programmet används också av andra grupper där Tecken Som Stöd är viktigt, t.ex. bland elever på särskolor, förskolor och grundskolor.

Ett program där flera kan sitta tillsammans runt datorn och öva och lära vanliga stödtecken och fraser på både svenska och engelska.

.

Titta på demo här eller på YouTube.

.
Kan Tecken Demo ver. 8.5

Du får veta hur du: väljer att utgå från antingen tecken eller bokstavering, hur video spelas upp i slowmotion, använder teckenalfabetet som hjälp, gör en övning med tecken och läppavläsning.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

preload preload preload