STAVA – SPELL

I detta program finns flera roliga tricks för att stava rätt.

Ett annorlunda stavningsprogram för barn och elever som behöver tecken som stöd för att träna vanliga svenska ord eller engelska glosor/fraser. Lämpligt för särskolor som använder Tecken Som Stöd – TSS i undervisningen.

Stavningstricks med aha-upplevelse

.
Kan Stava & I Can Spell - träna stavning på annorlunda vis med tecken som stöd.
Stava rätt! Men först ska du identifiera ordet utifrån en bild, teckenvideo eller ett ljud. Tycker du det är svårt ska du trycka på mellanslagstangenten och du får höra det ord du ska stava till. Är det fortfarande för svårt klickar du med muspekaren på bokstavsrutan och du får höra och se vilken bokstav som ska skrivas. Med Enter kan du låta programmet skriva in alla de rätta bokstäverna och välja att endast öva och identifiera ordbilder.

Stavning på flera nivåer

Du kan stava ett helt ord eller börja med att bara stava en bokstav med antingen versaler eller gemener. Flera olika inställningar finns för att förenkla eller försvåra.

Ett roligt och annorlunda sätt att stava enkla och svåra ord som samtidigt stimulerar fantasin och kreativiteten, en aha-upplevelse.
.


Titta på demo här eller på
YouTube.
.

Spell Demo ver. 8.5

Du får veta hur du: väljer att använda programmets tangentbord, använder all beröm och hjälp på engelska och byter bakgrund, hur du får olika hjälp i en stavningsövning och analyserar vad som ska stavas. Låter programmet stava själv, visar poäng, använder versaler. Stavar endast en slumpvald vokal

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.


.

preload preload preload