Kan Själv – Build It

Ett trycka – bygga – hända program med inställningar som anpassats för barn och elever med olika behov. Målgruppen är elever på träningsskolor, särskolor, förskolor och för nybörjare i engelska och de som har svårt att hänga med i engelska undervisningen. Kan Själv & Build It går att beställa som enskilda program.

Förstå utan prestation eller poäng


Kan Själv & Build It - svensk och engelsk språkträning utan poäng och prestation med stödtecken.
Kan Själv – I Can Build it skiljer sig från de övriga programmen i serien eftersom det är ett trycka-bygga-hända program. Kan Själv fungerar som grund för övriga program i Kan Serien där barnen bekantar sig med de olika arbetsobjekten utan vare sig prestation eller poäng.

Flera inställningar kan blandas för att göra programmet anpassat för olika behov och åldrar. Du kan t.ex. ställa in klick/knappfördröjning, tryckuppmaningar, navigeringsljud, ökad bildstorlek, olika visningsalternativ eller olika bakgrundsfärg.

Kombinera språkstöd

Du kan arbeta med olika språkstöd beroende på vilka resultat du vill uppnå. Du väljer att kombinera videosekvenser med tecken som stöd, bokstavering, eller läppavläsning med ljud, speaker, bilder, animationer eller texter.

Vill du arbeta med enbart språkstöd på video går det också bra, dessutom med en förstorad bild.
.

Programmet har över 600 olika arbetsobjekt, i den svenska versionen finns korta sagor och visor att sjunga till. Även visor och sagor kan visas på teckenspråk.

Använda egna bilder och ljud

Här kan egna teman förberedas och användas i de andra programmen i serien. Du kan också lägga in egna bilder, ljud och texter och skapa egna sekvenser eller blanda eget material med programmets arbetsobjekt.

.

Titta på demo här eller på YouTube

.
Kan Själv Demo ver 8.5

Vi går igen hur man hoppar till menyerna, Sparar egna övningar/teman, bildspel med små/stora bilder, döljer knappar, ljudfördröjning, skannar i Verktygsmenyn, hur man avslutar utan synliga knappar.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.


.

I Can Build it Demo ver. 8.5

Du får veta hur du: Startar första gången, loggar in, provar olika inställningar, väljer objekt, lägger till teckenspråk, avläsning och engelsk röst, använder egna foton/bilder.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

preload preload preload