SE – SEE

Ett memorybaserat dataprogram på svenska eller engelska för barn i förskolor och elever på särskolor och träningsskolor. Programmet har tecken som stöd och kan användas i lek och övningar med t.ex. handalfabetet.

Para ihop bilder som ett Memory

.
Kan Se & I Can See - matcha bilder mot andra medium, tex. stödtecken, text eller ljud.Bilden har en viktig och kommunicerande betydelse som programmet förstärker.

Enkelt för vissa…

Programmet stimulerar förmågan att analysera en bild i förhållande till olika ljud, bilder, delbilder, maskerade bilder och texter.
Det gäller alltså att para ihop en bild med någonting annat, som ett memory. Du kan även para ihop en bild mot en videosekvens med tecken som stöd, mot läppavläsning eller mot en bokstavsljudning.

… svårt för andra

Övningarna kan också visas med en halvfärdig bild (delbild) som grund. Enkelt för vissa men svårt för andra.

Med höger och vänster piltangent visar man bildobjektets bokstäver och en ”bokstavsljudning” hörs samtidigt som en siffra markerar bokstavens plats i ordet. Programmets ljudningar skiljer på långa och korta vokaler.
-

Teckenstöd för särskolor

För de minsta är Se och See populärt. Programmet används också bland barn och elever som vill öva tecken som stöd på t.ex. träningsskolor, särskolor, datatek m.fl.-

 

preload preload preload