LÄSA – READ

Läs- och språkträning i svenska eller engelska med Tecken Som Stöd – TSS för alla barn och skolelever som ska lära sig läsa på förskolor, grundskolor och särskolor.

Knäcker läskoden med bokstavsbilder


Kan Läsa & I Can Read - språkträning med läsövningar på engelska eller svenska med tecken som stöd.
Med Läsa och Read får barnen ett annat sätt att lästräna och öva bokstavsbilder.

Som ett memoryspel

Du läser eller tittar på enstaka ord, alternativt med en borttagen vokal eller konsonant. Sedan klickar du på motsvarande ljud, bild, text eller på en videosekvens med Tecken Som Stöd eller läppavläsning. Ungefär som ett memoryspel. Har du läst rätt får du respons och ordet bekräftas med en speakerröst eller med en ljudeffekt om du så vill.

Barnen utvecklar läsförmågan

Med piltangenterna går det att ”ljuda” fram bokstäverna, samtidigt som respektive bokstav i ordet markeras. Bokstavsljudningen i programmet tar hänsyn till korta och långa vokaler. Om det blir svårt tar du hjälp av mellanslags tangenten och datorn läser upp ordet för de som inte knäckt läskoden.

.
.

Lästräning med tecken som stöd

Programmet är lämpligt för barn som lär sig läsa och för de som behöver Tecken Som Stöd för att stimulera och utveckla sin läsförmåga.
.
.

Titta på demo här eller på YouTube.

.
Read Demo ver. 8.5

Du får veta hur du: skapar en egen arbetslista med inloggning, ljuder bokstäver, tar hjälp med mellanslagstangenten, tangenten Tab och hur du göra i olika övningar.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

preload preload preload