HÖRA – HEAR

Hörselträning och träning i engelska och svenska med Tecken Som Stöd – TSS för barn och elever med cochleaimplantat (CI).  Passar utmärkt för elever i grundskolor och särskolor som behöver Tecken Som Stöd för att underlätta inlärningen i engelska eller svenska.

Rolig hörselträning för barn med CI
.

Kan Höra & I Can Hear - lysnna och identifiera ord och fraser på engelska eller svenska med tecken som stöd.Lyssna på en speakerröst eller en ljudeffekt. Det gäller att uppfatta, förstå och härma för att sedan hitta rätt och klicka på motsvarande bild, video med Tecken Som Stöd – TSS, text, maskerad bild eller delbild. Gör du rätt får du beröm!

Ljuda fram och härma

Har man svårt att uppfatta ordet kan man ljuda fram och härma, bokstav för bokstav, med tangentbordets piltangenter.

Programmet kan individanpassas med möjlighet att spara listor med lämpliga arbetsobjekt för olika användare. Är man inloggad utökas anpassning ytterligare, bl.a. genom att resultat och inställningar sparas i ett protokoll.

Bra för elever på särskolor

Utmärkt hörträning för barn med hörselskador eller cochleaimplantat (CI) men också för barn och elever som behöver Tecken Som Stöd – TSS på särskolor, förskolor, språkklasser och bland barn med invandrarbakgrund.

.

Titta på demo här eller på YouTube.

.
Hear Demo ver. 8.5

Du får veta hur man väljer olika objekt, loggar in och sparar en lista, snabbväljer en bakgrund, lyssnar på bokstavs- och alfabetsljudningar, skannar över bilder med pekskärmsgrafik.

 

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

preload preload preload