AVLÄSA – LIPREAD

Avläsningsträning på engelska eller svenska med tecken som stöd för barn och elever med hörselskadador och/eller Cochleaimplantat CI.

Ett av få program med avläsningsträning
.

Kan Avläsa & I Can Lipread - Språkträning med avläsning och stödteckenProgrammet stimulerar förmågan att analysera munrörelser och göra dessa till ord för att sedan, likt ett memory, matcha ordet mot ljud, bilder, texter eller sekvenser med tecken som stöd. Att läsa av på läpparna är en konst men också något vi alla gör utan att tänka på det.

Efterfrågad möjlighet

Avläsevideos finns med manlig och kvinnlig uppläsare med möjlighet att se dem med eller utan ljud eller i slowmotion.
Avläsa innehåller drygt 525 arbetsobjekt.
Programmets svårighetsgrad kan anpassas på olika sätt, t.ex. genom att välja ut och spara lämpliga arbetsobjekt anpassade för användaren. Efterfrågad möjlighet från logopeder och specialpedagoger.

Med eller utan ljud

Avläsa är ett av få svenska program där avläseträning kan göras, dessutom med eller utan ljud.


Titta på demo här eller på
YouTube
.

Lipread Demo ver. 8.5

Denna demo visar bl.a. hur du bokstaverar med alfabetet med avläsning, väljer nytt antal objekt innifrån en övning, gör en övning mot bakomliggande ljud och mot tecken, skannar videosekvenser med pekskärmsgrafik, hur man slumpar ny objekt efter rätt svar och väljer annat beröm.

Avläsa och Lipread fungerar på samma sätt med undantag av språket.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

preload preload preload