Kan Serien innehåller sju program med språkträning för särskolor och förskolor med tecken som stöd                                                              Språkträning på svenska
AVLÄSA – HÖRA – LÄSA – SE – STAVA – TECKEN – KAN SJÄLV

Läromedel med stödtecken!

Språkträning för barn, elever och vuxna. Ett förstärkande läromedel med tecken som stöd för särskolan, förskolan och kommunernas undervisning för invandrare, SFI. Alla program är anpassade för Windows 8.
.

Språkträning för barn och elever på förskolor, särskolor, grundskolor och specialskolor

Åtta program ingår i Kan Serien

Kan Serien innehåller Avläsa, Höra, Läsa, Se, Stava, Tecken och Kan Själv

Kan Serien Pro innehåller sju olika program med språkträning och tecken som stöd. Serien riktar sig till undervisningen i svenska på lågstadiet i grundskolan och som ett kompletterande läromedel i särskolan och förskolan.

Konvolut till Kan Serien

Språkträning med tecken som stöd på svenska

Språkträning med tecken som stöd kan användas på ett planerat pedagogiskt sätt för att uppnå vissa resultat, men också som ett spel eller en lek där olika funktioner och övningar kan automatiseras och köras i det oändliga.

.

Ökad språkmedvetenhet med tecken som stöd

Programmen har flera olika kommunikationsstöd, t.ex. tecken som stöd och bokstavering med handalfabetet, läppavläsning, text, bild, ljud och speaker och blir därför intressanta för olika grupper som behöver språkträning och tecken som stöd för att öka sin språkmedvetenhet.
Målgruppen omfattar bl.a  hörselskadade och döva, barn och elever med invandrarbak-
grund, SFI (svenska för invandrare) och som ett läromedel i särskolan och träningsskolan.

För att bedöma om programmen passar, behöver man känna till barnets/elevens behov och förmåga. Kan Serien Pro kan beställas på CD eller USB-minne.
.

preload preload preload