Språkträning

Språkträning med total kommunikation och tecken som stöd på engelska eller svenska för
Särskolor – Specialskolor – Förskolor –
Grundskolor – SFI

  Yes I Can innehåller sju program med ca. 550 glosor och fraser för nybörjare i engelskaSpecialpedagogisk språkträning på engelska eller svenska     Kan Serien innehåller sju program med språkträning för särskolor och förskolor med tecken som stöd
Engelsk träning för nybörjare som behöver extra stöd i undervisningen                                        Konvolut till Kan Serien

SYFTET

Specialpedagogiska program med språkträning och tecken som stöd på engelska eller svenska som stimulerar ordförståelse och det språkliga sambandet mellan text, bild och tal. Programmen bjuder på en mängd olika sätt för att illustrera ett ord eller en företeelse, t.ex. med tecken som stöd eller avläsning och som steg för steg stimulerar språkutvecklingen.
Läs mer (SPSM informerar).

.
MÅLGRUPP

Med programmen kan en utmärkt plattform skapas för ordförståelse och språkmed-
vetenhet, allt på ett roligt och engagerande sätt för användaren. Målgruppen är elever som har användning av tecken som stöd och stödtecken i grundskolor, särskolor, förskolor, bland barn/elever med invandrarbakgrund samt till kommuner som bedriver SFI, svenska för invandrare.

pdflogga.pngLäs mer om (TSS) Tecken som Stöd

preload preload preload